Connect with us

„Не можем да помогнем на всички, но всеки може да помогне на някого.” ― Роналд Рейгън

Информация за организацията

ЕИК/ПИК 206287737
Дата на обявяване: 05.11.2020

Правна форма
Сдружение

Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. .
р-н Витоша
бул./ул. „Пирински проход“ № 47, вх. в, ет. 1, ап. 1

20201105074753

Цели
Да подпомага развитието на всички американски спортове в България – хокей на лед, бейзбол, американски футбол, баскетбол, волейбол; б/Да създава и подпомага федерации, спортни клубове, детско юношески и ученически спортни школи по съответния американски вид спорт за набирането на деца, развитието на треньорите, спортните съдии, спортните мениджъри; в/Да защитава интересите на привържениците на американските спортове като отстоява и се бори за: общодостъпни форми и места за практикуване на тези видове спортове от всички граждани на Република България, без оглед на тяхната възраст, социален статус, пол, религия, политически убеждения, физически увреждания; общодостъпност на билетите за провеждани състезания за всички граждани на Република България, включително и за тези с най-нисък социален статус и най-ниски доходи.